Engelli sağlık kurulu rapor sistemi hak kayıplarına ve mağduriyete sebep oluyor

Engelli sağlık kurulu rapor sistemi hak kayıplarına ve mağduriyete sebep oluyor

Engelli bireylerin raporlarında yapılan değişiklikle hak kayıplarına sebep olmak, eskiye dönük borç çıkarmak ve engellilerin bakım yardımlarını kesmekle amaçlanan nedir ?  

 

 

Mevcut yönetmeliklere göre sağlık kurulu raporlarında “Ağır engelli” ibaresi bulunan ve muhtaçlık seviyesinde ihtiyaç sahibi olan bireylere bakım yardımı ve farklı sosyal destekler sağlanmaktadır.

Ayrıca ağır engelli raporu bulunan engelli bireylerin ulaşımı için de ÖTV ve MTV muafiyet hakları vardır.

 

Son günlerde başlatılan her iş ve işlem için tek rapor uygulanması konusunda engelli bireyler ve ailelerinden yoğun şikayetler gelmektedir.  Raporların yenilenmesi ve sisteme girilmesi sürecinde engellilik durumu ağırlaştığı için rapor oranı yüzde doksan’dan yüzde doksan altı ‘ya yükselen ortopedik engelli bireyin raporunda “ tam bağımlı” yerine “kısmı bağımlı” yazılarak hak kayıpları ve mağduriyet oluşmasına sebep olunmaktadır. Başka bir örnekteyse yüzde doksan beş ağır engelli olup hayatını yatarak ve makinaya bağlı sürdüren bireyin raporunda “ yarı bağımlı” yazılarak haklarını kaybetmesine sebep olmak nasıl izah edilebilir. Yüzdelik olarak engel oranı artan kişinin bağımlı yaşam oranının düşürülmesi yanlıştır.

 

Rapor yenilenmesi sürecinde eskiye dönük borç çıkarmak sosyal güvenlik sisteminin yanlışlığıdır.  Sistem raporları takip etmeli ve ilgili kişileri uyarmalıdır. Hiçbir uyarı yapmadan “siz birkaç aydır hak etmediğiniz halde bakım yardımı alıyorsunuz, yüzde elli faizi ve cezasıyla tahsil edeceğiz” demek hangi akla hizmettir.

 

Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı acilen ortak çalışma yaparak daha fazla mağduriyet oluşması önlenmeli ve eskiye dönük çıkartılan borçlar silinmelidir.

 

Zaten maddi yardım alan engelliler ve aileleri muhtaçlık seviyesinde oldukları için yardım alabilmektedirler. İmkansızlıklar içinde yaşam mücadelesi veren bu engelliler ve ailelerine rapor oranlarını düşürerek veya “tam bağımlı” ibaresini kaldırıp “kısmı bağımlı” ibaresi koyarak mağduriyet yaratmak gelecekte onarılamaz sorunlara sebep olacaktır.

 

Adem Kuyumcu 

 

Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı 

www.ehdd.org