Otizmin Farkında olmak yetmiyor !

Otizmin Farkında olmak yetmiyor !

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü. Otizmin Farkında olmak yetmiyor, sorunların çözümü için başta yöneticiler olmak üzere ilgili bürokratlar ve alanda çalışanlar görevini doğru yapmalı, toplumu oluşturan herkeste sorumluluk almalıdır.

Devletin erken tanılama, sürekli özel eğitim, rehabilitasyon, aile eğitimi başta olmak üzere 6 yıl önce açıklanan otizm eylem planını uygulaması gerekiyor,

Evde bakımı mümkün olmayan yetişkin ağır otizmli bireylerin devletin yönetimi veya denetiminde olan özel bakım merkezlerinde güvenli ve kaliteli bakımlarının sağlanması gerekiyor,

Ağır otizmli bireylerin bakımını üstlenen aile bireyinin hayatını kolaylaştırmak için bakım desteği sağlanmalı ve hane geliri kriterinde gelir seviyesi düzenlenmelidir,

Otizmli bireyin bakımını yapan aile bireyi SGK kapsamına alınmalı, bakım eğitimi verilmeli, bakım yardım alıyorsa sistem tarafından belli aralıklarla denetlenmelidir,

Otizmli bireylerin istatistikleri hakkında Sağlık Bakanlığının 3 yıllık bilimsel araştırma verilerine göre Otizm tanısı alıp raporlanmış birey sayısı On bin de 2 dir.

Otizmle ilgili sayısal verileri 44 doğumda 1 şeklinde çok abartılı gösterip;
“ Sayı çok fazla hepsine eğitim veremiyor çözüm sunamıyoruz” algısı oluşturan bakanlıklar ile Otizm üzerinden maddi çıkar sağlayan kuruluş ve kişilerin bu söylemleri önlenmelidir.

Otizm tanısı almış bireylerin algı kapasitelerine uygun doğru şekilde eğitim almaları sağlanmalı, ihtiyaç duydukları tüm hizmetler verilmelidir.

Belediyelerin otizmli bireylerin aileleri için mola evleri, otizmli bireylerin kriz dönemleri için müdahale merkezleri, açık ve kapalı alanlarda bireyin seviyesine uygun spor, sanat ve aktivite merkezleri yapması ve bu yerlerden otizmli bireylerin daha çok faydalanmasını sağlaması gerekiyor.

Toplumu oluşturan bireylerden, akrabalardan, komşulardan gelen olumsuz eleştiri ve tepkiler ailelerin hayatını çekilmez hale getiriyor.
Bilmediğiniz bir yaşam hakkında otizmli çocuğu olan anne ve babaları
çocuğu şımarttınız, bana verin muma çevireyim veya benzer ifadeler kullanmayın.

Pandemi kısıtlamaları çocuk ve yetişkin otizmli bireylerin zihinsel, fiziksel, duygusal durumlarını olumsuz etkilemektedir. Kontrolsüz hareketleri, takıntıları ve öfke nöbetleri artmakta, yüksek sesler çıkartabilmektedirler.
Bu durum birlikte yaşadığı anne, baba, kardeşleri ve bakımını yapan kişilerin hayatının çok daha zor olmasına neden olmaktadır.
Farkındalığınızı gerçek hayatta da gösterin, Otizmli bireylerin davranışlarına ve seslerine hoşgörülü olun, ebeveynlerine anlayışla yaklaşarak destek olun.

Adem Kuyumcu

Engelli Bakım Rehabilitasyon, İletişim ve Erişilebilirlik Uzmanı - Danışman

Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı