Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği, 09.11.2010 tarihinde 34-170-153 Kütük numarası ile Istanbul da Kurulmuştur.

2010 yılından bu yana İstanbul’daki merkezinden, Türkiye geneline ve yurt dışına da uzanan çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşu olarak tüm engel sınıflarının sorunlarının çözümü için çalışmalar yapıyor, engellilerin ve dezavantajlıların hayata entegrasyonu için toplumun tüm kesimlerinin eğitilmesi gerektiği inancıyla hareketediyor.

Engellilerin, ailelerinin ve engelli hale gelmiş yaşlıların hayata eşit katılımını sağlamak amacıyla kanunların uygulanması için hak savunuculuğu yapıyor. İlk ve orta dereceli okullarda, üniversitelerde, belediyelerde, özel şirketlerde, resmi kurumlarda, çalışanların hepsine, sokaktaki insanlara, esnafa, okullarda velilere, konutlarda komşulara engellilerin önündeki engelleri kaldırma ve duyarlı olma eğitimleri veriyor.

Engellilerden ve toplumun her kesiminden gönüllü bireylerden oluşan ‘Engelsiz Hayat Aktivistleri’ ile eşit yaşam hakkına engel koyan kişi ve kurumların duyarlılıklarını arttırmak ve kanunların uygulanmasını sağlamak için yüzleşme eylemleri, bir arada yaşam etkinlikleri yapıyor.

Engelliler ve aileleri ile ilgili konularda acıma ve acındırmaya dayalı bakış açısını değiştirip, engellilerin de eşit yaşam hakkı olan bireyler olarak görülmesini sağlıyor. Engellilerin toplumda saygınlığını arttırıcı çalışmalar yapıyor. Engellilere, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerini acındırma yönetimini değil, kanunlar çerçevesinde devletin sosyal yardımları ile araç-gereçlerini resmi kurumlardan nasıl alabileceklerini hak savunuculuğu talebi yöntemi ile öğretiyor. Engelliler ve ailelerinin kabullenme süreçlerine psikolojik destek sağlıyor. Engellilerin ihtiyacı olan araç gereçlerle ilgili olarak kurumlarla ve belediyelerle çalışarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Devletin karşılamadığı bireye özel ölçüde araç gereçleri yardımseverlerin katkıları ile karşılıyor. 

Hiçbir siyasi parti ile bağı olmadan, hiçbir fondan nakti destek almadan, tiyatro bileti, gazete, dergi satmadan engellilerin ihtiyaçlarını gidereceğiz bahanesiyle yalan söyleyerek para toplamdan, üyelerinden aidat almadan, para toplama kumbaraları kurmadan, kapı kapı gezip nakdi yardım toplamadan, yardım ettiği engellileri ve aileleri yayınlayarak rencide etmeden tamamen gönüllülük temelinde başarılı çalışmalar yürütüyor.

 

 

Ehdd Tüzük